EGZAMIN NA 5 KYU (ŻÓŁTY PAS) SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA.

Obejmuje zagadnienia dostępne na stronie, w zakładkach:

Powyższe zagadnienia dostępne są również w formie pliku do wydrukowania, który możesz pobrać TUTAJ. 

 

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA.

Część praktyczną znajdziesz poniżej oraz w formie pliku do wydrukowania, który możesz pobrać TUTAJ

1. Pokazanie czterech trzymań oraz znajomość ich nazw:

  • Kuzure-hon-kesa-gatame,
  • Mune-gatame i kuzure-mune-gatame,
  • Kata-gatame,
  • Ushiro-yoko-shiho-gatame.

2. Pokazanie pięciu rzutów oraz znajomość ich nazw:

  • O-soto-gari,
  • Koshi-guruma,
  • Ippon-seoi-nage,
  • Kouchi-maki-komi,
  • Tani-otoshi.