Regulamin Członkowski Uczniowskiego Klubu Judo Lemur

  1. Każdy zawodnik pełnoletni lub w przypadku zawodników niepełnoletnich po odbyciu jednych próbnych zajęć musi dostarczyć do trenera prowadzącego podpisaną deklarację, zgodę i oświadczenie rodziców oraz podpisany regulamin opłat.
  2. Po okresie próbnym miesiąca każdy zawodnik jest zobowiązany do zakupu stroju do judo (nie stroju do karate – strój do judo ma fakturę tak zwanej plecionki, a pas również musi mieć odpowiednią grubość – prosimy o konsultację z trenerem przed zakupem)
  3. Zawodnik po zakupieniu (30 zł) od trenera naszywki klubowej ma obowiązek naszycia jej na plecy w wyznaczonym miejscu.
  4. Ubezpieczenie NNW zawodnika leży po stronie rodziców, zawodnikom startującym regularnie w zawodach a zwłaszcza kadetom i wyżej proponujemy bardzo dobre ubezpieczenia na wypadek kontuzji. Jako klub będziemy mieli dla państwa ofertę grupową do końca września każdego roku.
  5. Rezygnacja jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: biuro@judo-lemur.pl , brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuję obowiązkiem opłaty składki (jeżeli dziecko ma nie chodzić od maja najdalej do końca kwietnia prosimy przesłać rezygnację).
  6. KONIEC ROKU SZKOLNEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z AUTOMATYCZNYM WYPISANIEM DZIECKA Z KLUBU. REZYGNACJĘ Z CZŁONKOSTWA NALEŻY WYSŁAĆ W FORMIE MEILOWEJ. INACZEJ DZIECKO JEST NA LIŚCIE WRZEŚNIOWEJ Z CZYM WIĄŻE SIĘ RÓWNIEŻ REGULOWANIE SKŁADEK.
  7. W przypadku braku płatności w terminach podanych w regulaminie płatności trener ma prawo nie wpuści zawodnika na trening.
  8. Dziecko musi być przygotowane do zajęć: w przypadku gdy jeszcze nie ma judogi musi posiadać długie spodnie dresowe, koszulkę, klapki (obowiązkowo) oraz wodę. W przypadku gdy posiada judogę: kompletną judogę z pasem, klapki (obowiązkowo) oraz wodę.
  9. Zapytania o rachunki, faktury, zaświadczenia, itp. prosimy kierować na adres e-mail: biuro@judo-lemur.pl
  10. Wszystkie ważne informację prosimy sprawdzać na naszym funpage na Facebooku oraz na naszej stronie www.judo-lemur.pl w zakładkach: aktualności, zawody oraz obozy – np.: odwołane zajęcia, wyjazdy, obozy, egzaminy, dodatkowe treningi, itp.

Regulamin płatności składek

1. Wysokość składek:a) grupy trenujące raz w tygodniu (np: Wola, zajęcia sobotnie) – 80 zł miesięcznie,b) grupy trenujące dwa razy w tygodniu – 195 zł miesięcznie,c) zawodnicy trenujący trzy i więcej razy w tygodniu w tym grupy zawodnicze– 220 złmiesięcznie,d) Senior Team (grupy dla dorosłych – dwa razy w tygodniu w wybranej placówce) – 210 złmiesięcznie.

KONIEC ROKU SZKOLNEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z WYPOWIEDZENIEM CZŁONKOSTWA. WPRZYPADKU REZYGNACJI TRZEBA PRZESŁAĆ JĄ W FORMIE MAILOWEJ NA ADRES KLUBU:biuro@judo-lemur.pl

Wszystkie składki muszą być uregulowane do 10 dnia każdego miesiąca (za wrzesień – do 10września). W przypadku braku uiszczenia składki do 15 dnia danego miesiąca będzie doliczana opłata 20 zł do następnego miesiąca.Państwa indywidualny numer konta do dokonywania wpłat jest umieszczony na deklaracjiczłonkowskiej. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie numeru konta. Na ww. numer kontadokonujemy wpłaty tylko i wyłącznie za składki członkowskie – to NIE JEST konto do uiszczania opłatza obozy i inne.

2. W każdym miesiącu, od września do czerwca, wysokość składki jest taka sama (tak jak: wrzesień,październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec) – jest to opłata rocznapodzielona na 10 równych części. Miesiące wakacyjne lipiec i sierpień są miesiącami bez opłatyskładki.

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, np. z powodu choroby, nie ma możliwościodliczania części opłaty. Wysokość składki jest stała i niezależna od ilości odbytych treningów.

4. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc składka wynosi 40 zł – jest to opłata rezerwującamiejsce w danej grupie treningowej.

5. Rezygnacja z zajęć jest możliwa tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu:biuro@judolemur.pl. Brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkujeobowiązkiem opłaty składki (jeżeli dziecko ma np. nie uczęszczać na zajęcia od maja, to najdalej dokońca kwietnia prosimy o mailowe przesłanie rezygnacji).

6. Pierwszorazowa opłata wpisowa do klubu jest darmowa, natomiast w przypadku ponownegozapisu do klubu po wcześniejszej rezygnacji, opłata wpisowa wynosi 80zł.

7. W przypadku nieobecności dziecka na treningu, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w dowolnejplacówce naszego klubu.

8. W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub nie odbycia siętreningu np. z powodu braku sali (sale szkolne mogą być użyte do organizacji rady pedagogicznej),dziecko ma prawo odrobić trening w dowolnej placówce.

9. Treningi nie odbywają się w dni tzw. „czerwona kartka w kalendarzu”. W czasie przerwświątecznych i ferii będą organizowane treningi wspólne (grupy łączone).

10. W przypadku dłuższych przerw spowodowanych czynnikami niezależnymi od klubu (np.pandemii), wprowadzone zostaną zajęcia online, które są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.

11. W tytule wpłaty składki członkowskiej wpisujemy tylko i wyłącznie IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – bez dopisków typu miejsce, rok, grupa, itp.