Regulamin Członkowski Uczniowskiego Klubu Judo Lemur

 1. Każdy zawodnik pełnoletni (lub w przypadku zawodników niepełnoletnich – po odbyciu jednych próbnych zajęć) musi dostarczyć do trenera prowadzącego podpisaną deklarację, zgodę i oświadczenie rodziców oraz podpisany regulamin opłat. 
 2. Po okresie próbnym jednego miesiąca każdy zawodnik jest zobowiązany do zakupu stroju do judo (nie stroju do karate – strój do judo ma fakturę z tak zwanej plecionki; pas też musi mieć odpowiednią grubość – prosimy o uprzednią konsultację z trenerem prowadzącym przed zakupem).
 3. Zawodnik po zakupieniu (25 zł) od trenera prowadzącego naszywki klubowej ma obowiązek naszycia jej na plecy w wyznaczonym miejscu.
 4. Ubezpieczenie NNW zawodnika leży po stronie rodziców. Zawodnikom startującym regularnie w zawodach, a zwłaszcza kadetom i wyższym grupom wiekowym, proponujemy bardzo dobre ubezpieczenie grupowe na wypadek kontuzji (jako klub będziemy mieli dla Państwa ofertę grupową pod koniec września każdego roku).
 5. Złożenie rezygnacji z zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: biuro@judo-lemur.pl. Brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuje obowiązkiem opłaty składki za najbliższy miesiąc (jeżeli dziecko ma np. nie uczęszczać na zajęcia od maja, to najdalej do końca kwietnia prosimy o mailowe przesłanie rezygnacji).
 6. KONIEC ROKU SZKOLNEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z AUTOMATYCZNYM WYPISANIEM DZIECKA Z KLUBU. JAK WSPOMNIELIŚMY WCZEŚNIEJ, REZYGNACJĘ Z CZŁONKOSTWA NALEŻY WYSŁAĆ W FORMIE MAILOWEJ. W PRZECIWNEJ SYTUACJI DZIECKO AUTOMATYCZNIE ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE WRZEŚNIOWEJ, Z CZYM WIĄŻE SIĘ RÓWNIEŻ OBOWIĄZEK UISZCZANIA SKŁADEK.
 7. W przypadku braku płatności w terminach podanych w regulaminie płatności, trener ma prawo nie wpuścić zawodnika na trening.
 8. Dziecko musi być przygotowane do zajęć. W przypadku, gdy jeszcze nie ma judogi, musi mieć długie spodnie dresowe, koszulkę, obowiązkowo klapki oraz wodę. W przypadku, gdy ma judogę – wymagana są: judoga z pasem, obowiązkowo klapki oraz woda.
 9. Wszystkie sprawy typu rachunki, faktury, zaświadczenia itd. – prosimy kierować na adres e-mail: biuro@judo-lemur.pl
 10. Wszystkie ważne informację prosimy sprawdzać na naszym funpage na Facebooku oraz na naszej stronie www.judo-lemur.pl w zakładkach: aktualności, zawody oraz obozy – np: odwołane zajęcia, wyjazdy, obozy, egzaminy, dodatkowe treningi itp.

Regulamin płatności składek

WYSOKOŚCI SKŁADEK:

a) grupy trenujące raz w tygodniu (np: Wola, zajęcia sobotnie) – 80 zł miesięcznie,

b) grupy trenujące dwa razy w tygodniu – 180 zł miesięcznie,

c) zawodnicy trenujący trzy i więcej razy w tygodniu w tym grupy zawodnicze – 195 zł miesięcznie,

d) Senior Team (grupy dla dorosłych – dwa razy w tygodniu w wybranej placówce) – 190 zł miesięcznie.

KONIEC ROKU SZKOLNEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z WYPOWIEDZENIEM CZŁONKOSTWA. W PRZYPADKU REZYGNACJI TRZEBA PRZESŁAĆ JĄ W FORMIE MAILOWEJ NA ADRES KLUBU: biuro@judo-lemur.pl

Wszystkie składki muszą być uregulowane do 10 dnia każdego miesiąca (za wrzesień – do 10 września). W przypadku braku uiszczenia składki do 15 dnia danego miesiąca będzie doliczana opłata 20 zł do następnego miesiąca.

Państwa indywidualny numer konta do dokonywania wpłat jest umieszczony na deklaracji członkowskiej. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie numeru konta. Na ww. numer konta dokonujemy wpłaty tylko i wyłącznie za składki członkowskie – to NIE JEST konto do uiszczania opłat za obozy i inne.

 1. W każdym miesiącu, od września do czerwca, wysokość składki jest taka sama (tak jak: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec) – jest to opłata roczna podzielona na 10 równych części. Miesiące wakacyjne lipiec i sierpień są miesiącami bez opłaty składki.
 2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, np. z powodu choroby, nie ma możliwości odliczania części opłaty. Wysokość składki jest stała.
 3. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc składka wynosi 40 zł – jest to opłata rezerwująca miejsce w danej grupie treningowej.
 4. Rezygnacja z zajęć jest możliwa tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: biuro@judo-lemur.pl. Brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuje obowiązkiem opłaty składki (jeżeli dziecko ma np. nie uczęszczać na zajęcia od maja, to najdalej do końca kwietnia prosimy o mailowe przesłanie rezygnacji).
 5. Pierwszorazowa opłata wpisowa do klubu jest darmowa, natomiast w przypadku ponownego zapisu do klubu po wcześniejszej rezygnacji, opłata wpisowa wynosi 80zł.
 6. W przypadku nieobecności dziecka na treningu, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w dowolnej placówce naszego klubu.
 7. W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub nie odbycia się treningu np. z powodu braku sali (sale szkolne mogą być użyte do organizacji rady pedagogicznej), dziecko ma prawo odrobić trening w dowolnej placówce.
 8. Treningi nie odbywają się w dni tzw. “czerwona kartka w kalendarzu”. W czasie przerw świątecznych i ferii będą organizowane treningi wspólne (grupy łączone).
 9. W przypadku dłuższych przerw spowodowanych czynnikami niezależnymi od klubu (np. pandemii), wprowadzone zostaną zajęcia online, które są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.
 10. W tytule wpłaty składki członkowskiej wpisujemy tylko i wyłącznie IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – bez dopisków typu miejsce, rok, grupa itp.