Regulamin Członkowski Uczniowskiego Klubu Judo Lemur

  1. PO OKRESIE PRÓBNYM KAŻDY ZAWODNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAKUPU STROJU DOJUDO. PRZED ZAKUPEM PROSIMY O KONSULTACJĘ Z TRENEREM PROWADZĄCYM – STRÓJ DO JUDO MA FAKTURĘ PLECIONKI, A PAS RÓWNIEŻ MUSI MIEĆ ODPOWIEDNIĄ GRUBOŚĆ.
  2. Zawodnik po zakupieniu (30 zł) od trenera naszywki klubowej ma obowiązek naszycia jej naplecy w wyznaczonym miejscu.
  3. Ubezpieczenie NNW zawodnika leży po stronie rodziców, zawodnikom startującymregularnie w zawodach a zwłaszcza kadetom i wyżej proponujemy bardzo dobreubezpieczenia na wypadek kontuzji. Jako klub będziemy mieli dla państwa ofertę grupowądo końca września każdego roku.
  4. Rezygnacja jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu: biuro@judo-lemur.pl,brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkuję obowiązkiemopłaty składki (jeżeli dziecko ma nie chodzić od maja najdalej do końca kwietnia prosimyprzesłać rezygnację).
  5. KONIEC ROKU SZKOLNEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z AUTOMATYCZNYM WYPISANIEMDZIECKA Z KLUBU. REZYGNACJĘ Z CZŁONKOSTWA NALEŻY WYSŁAĆ W FORMIE MEILOWEJ.INACZEJ DZIECKO JEST NA LIŚCIE WRZEŚNIOWEJ Z CZYM WIĄŻE SIĘ RÓWNIEŻREGULOWANIE SKŁADEK.
  6. W przypadku braku płatności w terminach podanych w regulaminie płatności trener maprawo nie wpuści zawodnika na trening.
  7. Dziecko musi być przygotowane do zajęć: w przypadku gdy jeszcze nie ma judogi musiposiadać długie spodnie dresowe, koszulkę, klapki (obowiązkowo) oraz wodę.W przypadku gdy posiada judogę: kompletną judogę z pasem, klapki (obowiązkowo) orazwodę.
  8. Zapytania o rachunki, faktury, zaświadczenia, itp. prosimy kierować na adres e-mail: biuro@judo-lemur.pl
  9. Wszystkie ważne informację prosimy sprawdzać na naszym funpage na Facebooku oraz na naszej stronie www.judo-lemur.pl w zakładkach: aktualności, zawody oraz obozy – np.: odwołane zajęcia, wyjazdy, obozy, egzaminy, dodatkowe treningi, itp.

Regulamin płatności składek

1. Wysokość składek:a) grupy trenujące raz w tygodniu (np: Wola, zajęcia sobotnie) – 80 zł miesięcznie,b) grupy trenujące dwa razy w tygodniu – 195 zł miesięcznie,c) zawodnicy trenujący trzy i więcej razy w tygodniu w tym grupy zawodnicze– 220 złmiesięcznie,d) Senior Team (grupy dla dorosłych – dwa razy w tygodniu w wybranej placówce) – 210 złmiesięcznie.

KONIEC ROKU SZKOLNEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z WYPOWIEDZENIEM CZŁONKOSTWA.

W PRZYPADKU REZYGNACJI TRZEBA PRZESŁAĆ JĄ W FORMIE MAILOWEJ NA ADRES KLUBU:biuro@judo-lemur.pl

Wszystkie składki muszą być uregulowane do 10 dnia każdego miesiąca (za wrzesień – do 10września). W przypadku braku uiszczenia składki do 15 dnia danego miesiąca będzie doliczana opłata 20 zł do następnego miesiąca.Państwa indywidualny numer konta do dokonywania wpłat jest umieszczony na deklaracjiczłonkowskiej. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie numeru konta. Na ww. numer kontadokonujemy wpłaty tylko i wyłącznie za składki członkowskie – to NIE JEST konto do uiszczania opłatza obozy i inne.

2. W każdym miesiącu, od września do czerwca, wysokość składki jest taka sama (tak jak: wrzesień,październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec) – jest to opłata rocznapodzielona na 10 równych części. Miesiące wakacyjne lipiec i sierpień są miesiącami bez opłatyskładki.

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, np. z powodu choroby, nie ma możliwościodliczania części opłaty. Wysokość składki jest stała i niezależna od ilości odbytych treningów.

4. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc składka wynosi 40 zł – jest to opłata rezerwującamiejsce w danej grupie treningowej.

5. Rezygnacja z zajęć jest możliwa tylko i wyłącznie w formie pisemnej na e-mail klubu:biuro@judolemur.pl. Brak rezygnacji przed końcem miesiąca poprzedzającego rezygnację skutkujeobowiązkiem opłaty składki (jeżeli dziecko ma np. nie uczęszczać na zajęcia od maja, to najdalej dokońca kwietnia prosimy o mailowe przesłanie rezygnacji).

6. Pierwszorazowa opłata wpisowa do klubu jest darmowa, natomiast w przypadku ponownegozapisu do klubu po wcześniejszej rezygnacji, opłata wpisowa wynosi 80zł.

7. W przypadku nieobecności dziecka na treningu, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w dowolnejplacówce naszego klubu.

8. W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub nie odbycia siętreningu np. z powodu braku sali (sale szkolne mogą być użyte do organizacji rady pedagogicznej),dziecko ma prawo odrobić trening w dowolnej placówce.

9. Treningi nie odbywają się w dni tzw. „czerwona kartka w kalendarzu”. W czasie przerwświątecznych i ferii będą organizowane treningi wspólne (grupy łączone).

10. W przypadku dłuższych przerw spowodowanych czynnikami niezależnymi od klubu (np.pandemii), wprowadzone zostaną zajęcia online, które są równoważne z zajęciami stacjonarnymi.

11. W tytule wpłaty składki członkowskiej wpisujemy tylko i wyłącznie IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – bez dopisków typu miejsce, rok, grupa, itp.