Jak co roku przypominamy, że wszyscy zawodnicy uprawiający sport, w tym również judo, powinni mieć wykupione ubezpieczenie NNW uwzględniające daną dyscyplinę sportu.

Można ubezpieczyć się we własnym zakresie, bądź skorzystać z ubezpieczenia grupowego dostępnego w naszym klubie.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia klubowego jest przelanie kwoty 148,50 zł na konto:

84 1090 1841 0000 0001 3507 8914

W tytule proszę wpisać Imię Nazwisko oraz PESEL dziecka, nic więcej!!!

Na dokonanie wpłaty czekamy do 31 października 2018 roku.

Osoby chcące ubezpieczyć swoje dziecko w terminie późniejszym, również mają taką możliwość. W takim przypadku dziecko będzie ubezpieczone od miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty. Czyli np. opłacając składkę za ubezpieczenie w listopadzie, dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową od grudnia.

Warunki ubezpieczenia:

  • Suma ubezpieczenia: 30 000 zł (na zawodnika).
  • Zwrot kosztów leczenia: do kwoty 6 000 zł.
  • Zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych do kwoty 1 500 zł.

Zakres terytorialny: cały świat

Ubezpieczyciel: Hestia

OWU Ergo Hestia