Ubezpieczenie NNW dla zawodników UKJ Lemur!

Jak co roku przypominamy, że wszyscy zawodnicy uprawiający sport, w tym również judo, muszą mieć wykupione ubezpieczenie NNW uwzględniające daną dyscyplinę sportu.

Można ubezpieczyć się we własnym zakresie, bądź skorzystać z ubezpieczenia grupowego dostępnego w naszym klubie. Chcielibyśmy jednocześnie zaznaczyć, że większość ubezpieczeń szkolnych nie obejmuje sportów ekstremalnych w zajęciach i treningach pozaszkolnych, a na pewno nie obejmuje uczestnictwa w zawodach.

Bardzo prosimy o umieszczenie odpowiedniego zapisu dotyczącego posiadanego ubezpieczenia w panelu zawodnika naszego systemu na stronie lemur.sportsmanago.pl

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia klubowego jest przelanie kwoty 150,00 zł na konto:

84 1090 1841 0000 0001 3507 8914

W tytule proszę wpisać Imię Nazwisko oraz PESEL dziecka, nic więcej!!!

Na dokonanie wpłaty czekamy do 31 października 2019 roku.

Zakresem ubezpieczenia objęte są zdarzenia mające miejsce w drodze na trening, zawody, obozy sportowe, w trakcie ich trwania i w drodze powrotnej.

Osoby chcące ubezpieczyć swoje dziecko w terminie późniejszym, również mają taką możliwość. W takim przypadku dziecko będzie ubezpieczone od miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty. Czyli np. opłacając składkę za ubezpieczenie w listopadzie, dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową od grudnia.

Warunki ubezpieczenia:

  • Suma ubezpieczenia: 30 000 zł (na zawodnika).
  • Zwrot kosztów leczenia: do kwoty 6 000 zł.
  • Zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych do kwoty 1 500 zł.

Zakres terytorialny: cały świat

Ubezpieczyciel: Hestia

OWU ERGO Hestia Biznes

O autorze

Autor przemek / Administrator paź 02, 2019